Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité?

Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité?

Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité? Seniorkatter är lika mycket individer som alla andra katter. Vissa klarar sig bra utan speciella anpassningar och vissa uppskattar om man hjälper dem med några små förändringar i miljön för att underlätta livet. Äldre katter kan ha ont i lederna, tecken på det kan…

Kattmat - Sjukdomar

I sitt synnerligen uppskattade föredrag lade han tonvikt på foderrelaterade sjukdomar och vikten av rätt kost inte minst för dräktiga katter och för kattungar. – Bland alla sjukdomar som kan drabba våra katter, kändes det skönt att få höra att en så enkel ”medicin” som rätt föda kan förebygga en mängd sjukdomar och åkommor.