Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité?

Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité?

Seniorkatter – hur anpassar man miljön för att uppnå bäst livskvalité? Seniorkatter är lika mycket individer som alla andra katter. Vissa klarar sig bra utan speciella anpassningar och vissa uppskattar om man hjälper dem med några små förändringar i miljön för att underlätta livet. Äldre katter kan ha ont i lederna, tecken på det kan…