Fästingar

Fästingar

När våren kommer dyker tyvärr även de mindre trevliga fästingarna upp. Fästingen är ett leddjur som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den fästingart som i huvudsak ses i Sverige heter Ixodes ricinus. Fästingarna går i dvala över vintern och brukar normalt inte aktiveras förrän temperaturen når över +5oC. Vissa andra fästingarter kan ibland också…