Kirurgi

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Kastration (hundar och katter)
 • Juvertumörer
 • Hudtumörer
 • Mindre amputationer, t.ex. tår och svansar.
 • Tonsiller
 • Analsäckar
 • Bråckoperationer
 • Tandoperationer (se under rubriken Tandvård)

Misstänkta tumörer skickas till ett laboratorium för analys.

Inför operation

Vid planerade operationer gäller följande:

 • Operationsintag är normalt 8:15 på morgonen om ni inte har fått annan information av oss.
 • Hundar och katter ska fasta i 12 timmar före operationen. Det brukar bli lagom att ta bort maten när man går och lägger sig kvällen innan. Vatten går bra att ge.
 • Hundar ska vara nyrastade när de lämnas in.
 • När ni lämnar in djuret är det viktigt att ni säger till om djuret äter någon medicin eller behöver specialkost.
 • Hemgångstid bestämmer vi tillsammans när ni lämnar in ert djur.
 • Ett skriftligt hemgångsråd får ni när ni kommer och hämtar ert djur.