Vad är pododermatit hos små sällskapsdjur?

Pododermatit är en sjukdom som finns hos många djur, det handlar om en inflammation/infektion i trampdynan och kallas ibland även för bumble foot. Hos små sällskapsdjur ses det ofta på marsvin, kanin, råtta och chinchilla men även fåglar kan drabbas av det.

Pododermatit är mycket smärtsamt då våra små djur står på fötterna nästan hela dagen. Därför är det viktigt att reagera så fort man upptäcker de första symptomen.

I början ses bara att foten är lite mer rosa på trampdynan, djuret producerar kanske lite tjockare hud.

Skulle det bli en infektion så kan det bli stora trycksår, ibland går förändringarna även djupt in i skelettet. Detta gör väldigt ont och prognosen är i så fall mycket försiktig.

Viktigast är förebyggande åtgärdar: djuret ska ha det mjukt och torrt, viktigt att de inte står i urin eller avföring och att buren städas regelbundet. Djuret ska inte bli överviktigt, mer tryck på trampdynan betyder större risk för pododermatit. Det är viktigt att djuret har möjlighet att röra på sig, motion hjälper med cirkulationen i fötterna. Regelbunden kontroll ger dig en chans att upptäcka problemet tidigt.

Skulle du se att ditt djur börjar utveckla pododermatit är det bra att boka en tid hos veterinären. Då kan vi försöka hitta och åtgärda orsaken för djurets problem tillsammans. Behandlingen är lättast om problemet upptäcks tidigt.

Behandlingen ser olika ut för olika intensitet av pododermatit. Är foten bara lindrig inflammerat kan det räcka med att se över hygienrutiner och förbättra djurets miljö. Har infektionen gått längre kommer djuret att behöva smärtstillande medicin och i vissa fall hjälper det med ett mjukt bandage. Ibland behöver man ta en röntgenbild om det är osäkert på om även skelettet är påverkat.

Kontrollera gärna fötterna på ditt djur en gång per vecka, till exempel i samband med regelbundet vägning, då upptäcker du förändringar innan det blir ett stort problem.