Fästingar

Fästingar

När våren kommer dyker tyvärr även de mindre trevliga fästingarna upp. Fästingen är ett leddjur som är släkt med kvalster och spindeldjur. Den fästingart som i huvudsak ses i Sverige heter Ixodes ricinus. Fästingarna går i dvala över vintern och brukar normalt inte aktiveras förrän temperaturen når över +5oC. Vissa andra fästingarter kan ibland också påträffas i Sverige, t.ex. brun hundfästing (Rhipicephalus sanguineus). De lever normalt i Medelhavsområdet men kan följa med semesterresenärer till Sverige och de trivs bra i svenskt inomhusklimat.

Fästingburna infektioner

Fästingar kan vara bärare av olika sjukdomar och via bett kan smittan överföras.

Hundar och katter kan smittas av bakterien Anaplasma phagocytophilum (kallades förut för Ehrlichia phagcytophila). Det är vanligt att djuren infekteras men det är sällan de får kliniska symptom. Man har sett att många hundar och katter har antikroppar mot bakterien (dvs. har blivit infekterade) och många har kvar antikropparna under lång tid. Att en hund eller katt har antikroppar mot anaplasma är inte samma sak som att den är sjuk. Ett fåtal hundar får kliniska symptom. Vanligast är feber och nedsatt allmäntillstånd. De kan få ömhet i muskler och leder och ovilja att röra sig. Ibland ses i blodprov förändringar av antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar. Långvariga/kroniska besvär förväntas inte, inte heller dödsfall. Hos katt finns bara ett fåtal fall beskrivna i Europa om katter som blivit sjuka av anaplasma.

Borrelia är en bakterie som kan överföras via fästingbett till människor och djur. Det är mycket ovanligt att borrelia orsakar symptom hos hund. Minst 95 procent av alla infekterade hundar förblir symptomfria. De hundar som får symptom kan ha akut feber, dåligt allmäntillstånd och ledinflammationer som kan vandra mellan olika ben. Hos katt finns det inte alls beskrivet med klinisk sjukdom orsakad av borrelia.

Diagnosen kan vara svår att ställa. Liksom för anaplasma innebär det inte att hunden är sjuk bara för att den har antikroppar mot bakterien. Det diskuteras nu mer och mer om borrelia överhuvudtaget orsakar klinisk sjukdom hos hund.

TBE som är en hjärnhinneinflammation som kan drabba människor, kan i sällsynta fall orsaka sjukdom hos hund. TBE orsakas av ett virus och inga fall av sjukdomen hos hund finns beskriven i Sverige. Ett fåtal hundar har insjuknat i Centraleuropa.

Även om både människor och husdjur kan infekteras av anaplasma, borrelia och TBE så sker ingen spridning mellan människa och djur, utan smittan sprids via fästingbett. En fästing måste sitta fast i 1‑2 dygn för att kunna överföra smittor som anaplasma och borrelia.

Preparat mot fästingar

För att minska risken för fästingbett finns flera produkter att använda på hundar och katter.

Spot-on-preparat, t.ex. Frontline, Exspot och Bravecto spot-on

Substanserna i dessa läkemedel påverkar nervsystemet hos insekter och kvalsterdjur, vilket leder till att de dör. Substanserna påverkar inte varmblodiga djur och substansen tas inte upp över huden, varför de fungerar bra att använda på våra husdjur. Biverkningar som finns beskrivna är klåda och håravfall och mer sällsynt neurologiska symptom.

Effekten av Frontline och Exspot varar i ungefär en månad, innan behandlingen behöver upprepas. Bravecto spot-on har effekt i ca tre månader.

Viktigt att tänka på är att Exspot inte får användas på katter, eftersom katter inte tål substansen i Exspot och kan bli väldigt sjuka och till och med dö av det. Frontline och Bravecto spot-on är registrerade för katt.

Frontline och Exspot finns att köpa receptfritt medan Bravecto spot-on som är en nyare produkt är receptbelagt.

Halsband, t.ex. Scalibor och Seresto

Substanserna i halsbanden fungerar på samma sätt som spot on-preparaten, dvs. de påverkar insekternas nervsystem. Den aktiva substansen frisätts kontinuerligt från halsbanden och sprids till den fettfilm som täcker huden.

Scalibor har effekt i 5-6 månader och får bara användas till hund, inte till katt! Seresto är godkänt för både hund och katt och har effekt i 7-8 månader.

Biverkningarna liknar de som är rapporterade för spot on-preparaten och brukar vanligen klinga av inom ett par dygn om halsbandet tas bort.

Halsbanden finns att köpa receptfritt på apotek.

Tabletter, t.ex. Bravecto och Nexgard

Det senaste inom skydd mot fästingar är tabletter som funnits på marknaden i några år. De är bara godkända för hund. Hunden äter en tablett, och när fästingen biter sig fast på hundens hund exponeras den för medlet. Tabletterna har inte samma avstötande effekt på fästingar som spot on-preparaten och halsbanden. Fästingen måste bita för att få i sig medlet och den dör då.

Biverkningar som setts är framförallt lindriga symptom från magtarm-kanalen, t.ex. kräkningar och diarré i samband med tablettgiva. Bravecto har effekt i ca tre månader och Nexgard i ca en månad. Båda medlen är receptbelagda.

Skulle du misstänka att ditt djur fått en biverkning av något av dessa fästingmedel, är det viktigt att du kontaktar veterinär. Det är viktigt att misstänkta biverkningar rapporteras in till Läkemedelsverket.

Huskurer

Det finns en del huskurer som rekommenderas för att förhindra fästingbett. Bland annat rekommenderas ibland att ge vitlök. Detta är helt olämpligt eftersom vitlök är giftigt för hundar och kan orsaka bland annat kräkningar och blodbrist.

Det finns också olika preparat att köpa i t.ex. zoobutiker. Att tänka på är att sådana preparat inte är kontrollerade på samma sätt som läkemedel och eventuella biverkningar rapporteras inte in till någon myndighet.

/Karin Vesterlund

Lämna ett svar